Wednesday, June 17, 2009

Semakan Gred sem2 08/09更新进展

2009年6月17日下午2时45分,本人再度上Bhg. Akademik与Pn. Hajah Norlea见面想再度询问关于Semakan Gred方面的疑问。

本人于昨天晚上在Bhg Akademik的网站处搜寻到Perkara Akademik 2003于是详读有关文件。

Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik) 2003
Bahagian E-Penilaian, Pemarkahan dan Penggredan
1.5.2. Perenggan 59(k)
Pelajar yang tidak berpuas hati dengan keputusan peperiksaan yang telah diumumkan oleh Pendaftar dibenarkan membuat permohonan semakan gred bagi peperiksaan terebut dengan membayar yuran sebanyak RM20.00 bagi setiap keputusan peperiksaan yang ingin disemak. Semakan ini boleh dilakukan mulai hari keputusan peperiksaan tersebut diumumkan dan tamat pada hari pertama semester bermula.

Pindaan Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik) 2003
(Pindaan 2005)
Bahagian E-Penilaian, Pemarkahan dan Penggredan
1.5.2. Perenggan 59(k)
Pelajar yang tidak berpuas hati dengan keputusan peperiksaan yang telah diumumkan oleh Pendaftar dibenarkan membuat permohonan semakan gred bagi peperiksaan terebut dengan membayar yuran sebanyak RM20.00 bagi setiap keputusan peperiksaan yang ingin disemak. Semakan ini boleh dilakukan mulai hari keputusan peperiksaan tersebut diumumkan dan tamat pada hari terakhir minggu pertama semester bermula.

在询问Pn. Hajah Norlea后,已确定pindaan条文是适用的。她并告知Semakan Gred将会依据有关条文实行,即至到2009/10年度第一学期,第一个星期,工作日最后一天--10/07/2009(星期五)。

No comments:

Post a Comment